صفحه اول
تماس با ما
RSS
English|
چهارشنبه ٠٥ مهر ١٣٩٦  -  
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
Ferdowsi Financial & Credit Institute
»  دستاوردهای موسسه 
ما می توانیم ؛
"دستاوردها و افتخارات مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی ( وحدت سابق مشهد)"
1- اجرای عملیات زیر ساخت فیزیکی Data Center مرکزی مطابق با استاندارد های بانکداری نوین در مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی
2- راه اندازی وب سایت موسسه به آدرسwww.febank.ir در راستای اطلاع رسانی آنلاین
3- استقرار سیستم نظام اداری الکترونیک ( اتوماسیون اداری ) در راستای تحقق دولت الکترونیک
4- هماهنگی و ایجاد بسترهای ارتباطی یکپارچه و متمرکز Data Center مرکزی با شعب
5- آغاز عملیات طراحی و معماری نوین در زیباسازی شعب
6- راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات و دریافت گزارشات در وب سایت مؤسسه
7- تهیه corebanking  جهت ایجاد سیستم متمرکز بانکی
8- تهیه و آماده سازی نرم افزار های ارزش افزوده به شرح ذیل :
  OAS( سیستم اتوماسیون اداری )
 ERP  ( سیستم جامع منابع سازمانی )
  CRM( مدیریت ارتباط با مشتریان )
  HRM( سیستم جامع منابع انسانی )
  RM( مدیریت ریسک ) 
  OML( سیستم پولشوئی )
 CS ( سیستم اعتبار سنجی )
  Bi( سیستم هوشمند گزارشات تجاری و مدیریتی )
 jastin  time
9- برگزاری منظم جلسات شورای معاونین و مدیران کل بصورت هفتگی