صفحه اول
تماس با ما
RSS
English|
يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦  -  
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
Ferdowsi Financial & Credit Institute
»  منابع آزاد 
ماهیت این تسهیلات به این صورت می باشد که از محل منابع آزاد پرداخت می گردد. که تا مبلغ 000و000و100 ریال با اخذ ضامن معتبر و مبالغ بالاتر در قبال ترهین سند ملکی شش دانگ بلامعارض صورت می پذیرد.