صفحه اول
تماس با ما
RSS
English|
چهارشنبه ٠٥ مهر ١٣٩٦  -  
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
Ferdowsi Financial & Credit Institute
»  استان خراسان 

نام شعبه

كد شعبه

نام رئيس شعبه

شماره تلفن

شماره فكس

آدرس

كدپستي

وحدت معلم مشهد

10100

معصومه نعمت الهی صفائیان

-05116072486

-05116071023

بلوار معلم - نبش معلم 17

9188776283

امامت مشهد

10101

محمد علي سفيدگران

-05116078429

-05116078428

بلوار امامت - بین امامت 40 و 42

9188794316

پيروزي مشهد

10102

محمد علي حيدريان

-05118818135

-05118814581

بلوار پیروزی – نبش پيروزي 38

9178153172

15خرداد مشهد

10103

احمد قاضی زاده

-05118516905

-05118516906

بین فلکه ضد و عدل خمینی – نبش خرمشهر 15

99173713111

طبرسي مشهد

10104

عباس فرجی 

-05112170083

-05112112796

بلوار طبرسی دوم - بین طبرسی 24 و 26

9149858411

مصلي مشهد

10105

سعید محبی نیا

-05113661213

-05113664787

بلوار مصلی – بین مصلی 15 و 17

9167694895

شريعتي مشهد

10106

حسین ملول محمود آبادی 

-05116611491

-05116641465

قاسم آباد - بلوار شریعتی - نبش شریعتی 29

918961131

دستغيب مشهد

10107

هادی میرزائی

-05118419833

-05118419832

بين ميدان راهنمايي و سه راه فلسطين - خیابان دستغيب - بين دستغيب 2و4

9185696453

بازارمشهد

10108

محمدرضاايوبي تبادكان

-05112228116

-05112250263

خیابان خسروی نو - نبش مجتمع تجاری خاوران

9134693116

وحدت امام رضا

10109

جلال فروغی راد

-05118555860

-05118555862

خیابان امام رضا نبش دانش شرقی

9166683686

فلاحي مشهد

10111

جواد جعفرپور

-05115215580

-05115215055

بلوار فلاحي – نبش فلاحي 14

9184173361

نبش فرامرز مشهد

10115

هادي حسين آبادي

-05116045465

-05116045466

بلوارفرامرز عباسي – نبش فرامرز15

9197963934

حافظ مشهد

10118

احمد قاضي زاده

-05113448680-2

-05113410631

بلوار جمهوري – بين جمهوري12و چهارراه حافظ پلاک 206

9165616447

سناباد مشهد

10119

سيدفرزين متولي حقي

-05118486156     8480105-6

-05118486157

خيابان سناباد - نبش چهارراه پل خاكي

9187511111

سپاد مشهد

10129

مجيدحكيم پور

-05117633864

-05117648052

مشهد – ميدان بار سپاد – خيابان يكم - غرفه یکم

9196896175

دانش آموز مشهد

10135

سيدعلي احمدي

-05116043923

-05116043924

بلوار معلم – بين معلم 31 و33

9188734969

جلاليه مشهد

10138

محمدرضاوفائي

-05113643481

-05113666898

بلوار ميرزاكوچك خان –  نبش چهارراه جلاليه –

9167674588

حامد مشهد

 

مهدی حاجی لشکری

-05116028314

-05116028315

بلوار سجاد - بین حامد و مرجان -

9186983178

عبدالمطلب مشهد

10123

معصومه نعمت الهي صفائيان

-05117242417

-05117253380

بلوار عبدالمطلب – نبش عبدالمطلب 34

9199111111

چناران

10120

حمیدرضا علمی اول

0582-6227525

0582-6223195

چناران – خيابان امام خميني – بین امام خمینی 27 و 29 - روبروی پست مرکزی

9361759154

درگز

10122

علیرضا قلیچی 

0582-5220362

0582-5220364

درگز - خيابان امام خميني – جنب شهرداري

9491914363

امام خميني نيشابور

10133

حسن شقايقي ثاني

0551-2223676

0551-2233150

نيشابور – چهارراه امام خميني – جنب بانک کشاورزی

9315653389

15خردادنيشابور

10113

محمدرضا

كيانوش مقدم

0551-2242868

0551-2242867

نيشابور – خیابان 15 خرداد - نبش 15 خرداد 7

9314676884

سعدي گناباد

10134

حسين شريفي

0533-7224607

0533-7224616

گناباد – خيابان سعدي – بين سعدي 3 و5

9691716118

بهشت شيروان

10124

عبدالحسين شعباني

0585-6228166

0585-6230393

شيروان – خيابان امام خميني –  نرسیده به كوچه بهشت – پلاک 161 – روبروی قالی فروشی قاسمیان

9461696188

طالقاني بجنورد

10127

حبيب حقاني

0584-2212127

0584-2237425

بجنورد – خيابان طالقاني غربی – بین چهارراه مخابرات و اميريه – جنب كوچه شهيد رنجبر- پلاك 864 و 862

9414994744

15خردادبجنورد

10128

مجيد شاكري

0584-2242319

0584-2242571

بجنورد – خیابان امام خمینی – نبش چهارراه 15خرداد

9413893763

مدرس بيرجند

10136

احمد يوسفي

0561-2226976

0561-2226975

بيرجند – خیابان مدرس – بين مدرس 10 و 12

9713663557

بيهقي سبزوار

10117

حسین

 خسرو آبادی

0571-2221625

0571-2225441

سبزوار – خيابان بيهق –بین بيهق 37 و 39

9614844844

طرقبه

10112

محسن عباسی

0512-4225444

0512-4225445

طرقبه - بين صاحب الزمان 6 و 8

9151814791

قوچان

10114

مرتضی هجری

0581-2225090

0581-2225053

قوچان – خيابان شهيد مطهري- نبش مطهري 7

9471767169

قائم كاشمر

10137

مسعودصابر

0532-8249212

0532-8249213

كاشمر –  خیابان قائم - بين قائم 2 و 4 – جنب بانک کشاورزی

9671614976