صفحه اول
تماس با ما
RSS
English|
چهارشنبه ٠٥ مهر ١٣٩٦  -  
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
Ferdowsi Financial & Credit Institute
»  اراک 

نام شعبه

كدشعبه

رييس شعبه

تلفن

فكس

آدرس شعبه

سرپرستي اراک

سميعي

پیش شماره استان مرکزی  :086

خ شهید شیرودی مجتمع الماس شهرطبقه 2- واحد1

33136367

33125950

شهدا اراك

10208

مشتاق

33223688

32225914

ميدان شهدا - جنب سينما فرهنگ

شهید بهشتی

10221

رسته

32229195

32220439

بالاتر از میدان شهدا جنب رستوران حاتم

شورااراك

10205

فراهانی

32246932

32215217

میدان شورا ابتدای بلوارقائم مقام فراهانی

امام اراك

10204

بغدادی

32237965

32237917

خيابان امام خميني چهارراه دكتر حسابي