صفحه اول
تماس با ما
RSS
English|
يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦  -  
موسسه مالی و اعتباری فردوسی
Ferdowsi Financial & Credit Institute
»  نکاتی مهم برای تحویلدارن 
نکاتی مهم برای تحویلدارن

 منبع : برگرفته از کتاب راهنمای جامع تقلب و امنیت برای کارمندان بانک ها

 نويسنده : خسرو مسلمی / کارشناس بازرسی    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1392/12/12   ( آخرين ويرايش : 1392/12/12 )

فصل یک (حفاظت نقد )

صندوق دارها مسئول مقادیر قابل توجهی وجه نقد هستند . قوانین زیر به شما کمک می کنند تا ریسک زیان وجه نقد ، خواه به سبب بی دقتی یا سرقت را به حداقل برسانید.

البته اگر سیاست های بانک شما در تعارض با این قوانین باشند یا اگر این قوانین با فضای فیزیکی بانک شما سازگار نباشد  سیاست های بانک اولویت دارند .

1-     کشوی نقد خود را در زمان هایی که در باجه حضور ندارید قفل کنید حتی اگر به شما تلفن کرده باشند باید اندکی وقت صرف قفل کردن کشوی خود کنید بعضی از کلاهبردارها در تماس تلفنی و پرت کردن حواس افراد از کارشناسان متخصصی هستند.

2-    مهرهای خود را هنگام شب و زمان هایی که در باجه حضور ندارید در کشوی خود قرار دهید و کشو را قفل کنید.

3-    شب هنگام و مواقع دیگر که در باجه حضور ندارید کلید را از روی صندوق خود برداشته باشند.

4-    وجه نقد را از دسترس مشتریان و سایر کارمندان دور نگه دارید.

5-    وجوه نقدی خود را در کشور و دور از دید عموم نگه داری کنید از وسوسه کردن دیگران خودداری کنید.

6-    اسناد نقدی خود را با جوهر ثبت کنید تا دستکاری نشوید.

7-    اگر چک شخصی خود را نقد می کنید این کار را در باجه ای غیر از باجه ی خود صورت دهید.

8-    کشوی نقد خود را با قراردادن تمام اسکناس ها در یک جهت تمیز نگهداری کنید این کار به کشف موارد تقلب کمک میکند.

9-    هرگز به هیچ شخص دیگری اجازه ندهید که از کشوی نقد شما استفاده کند.

10-  قبل از ترک محل کار ، آنجا را در انتهای هر روز کنترل کنید تا چک یا وجهی بر روی زمین نیفتاده باشد.

11-  حداقل مبلغ نقدی را نزد خود نگهداری کنید نقد در جریان را در کشوی خود نگه دارید اگر چه نیازی به نقد در بین بانکها و دفترهای مختلف یک بانک متفاوت هستند این مبلغ بین 000/000/75 تا 000/000/150 ریال در نوسان است از سیاست بانک در ارتباط با حداقل مقدار پیروی کنید و میزان پذیرش زیان را کاهش دهید ( زیان ممکن ) در شرایطی که برای زمانهای ازدهام ، وجه نقد اضافی نگهداری کنید نیز مراقبت خاصی مبذول کنید ، گاهی سازمان از برنامه های بانکها مطلع هستند.

12- وجوه بدون استفاده از وجوه در جریان تفکیک کنید در صورت امکان آنها را در یک کشوی جداگانه نگهداری کنید که باید در تمام اوقات درب آن قفل باشد و کلید رویش نباشد این کار ریسک زیان ناشی از سرقت یا کلاهبرداری های زیرکانه را کاهش می دهد.

13- هرگز به افراد خارج از سازمان نگویید چقدر نقد در کشو نگهداری می کنید  هر کسی ممکن است سخنان شما را شنود و حتی درستکارترین مشتریان نیز ممکن است این گفته ها را به افراد نادرست بازگو کنند.

14- هرگز اجازه ندهید شخصی شما را وادار به پشت کردن به وجوه کند یک سارق زیرک ممکن است دستهای بلند یا یک چتر یا عصا داشته باشد ، بسیاری از وجوه بانک در کیف های خرید از بانک خارج شده اید در حالی که صندوقدار کاملاً بی خبر بوده است.

15- مراقب غریبه ها باشید ، خصوصاً افرادی که ظاهر مشکوکی دارند اگر چنین شخصی را مشاهده کردید به سرپرست خود اطلاع دهید یا اقدامی مطابق با سیاستهای بانک صورت دهید.

علاوه بر این بهتر است قبل یا بعد از بازشدن لابی بانک ( درب ) برای فعالیت جابجایی نقد را انجام دهید. نقد را بشمارید یا نقد را در گاوصندوق قرار دهید این کار سازمان احتمالی را که جابجایی نقد شما را زیر نظر داشته اند وادار می کند تا به نیروهای مسلح خودروی حمل پول در بیرون از بانک حمله کنند.

در اختیار داشتن مسئولیت مقادیر قابل توجه وجه نقد لزوماً نگران کننده نیست تمام آنچه بدون نیاز دارید ایجاد امنیت خصوصاً امنیت وجه نقد به عنوان یک امر روزمره در کارشما است در صورتی که عادت امنیت در شما ایجاد شود کار ساده ای خواهد بود.